اخبار علم و فناوري

اين عضوهاي مصنوعي به قدرت انسان مي افزايند
اين عضوهاي مصنوعي به قدرت انسان مي افزايند
  • سه شنبه 16 مرداد 1397
  • تعداد نظرات : 0

با پيشرفت فناوري، ساخت پروتزها چنان پيشرفت کرده که اکنون پروژه هاي مختلفي براي استفاده از اين اعضاي مصنوعي...

جزییات بیشتر