علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا} 2 زمانه {روغن وبنزین...

علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا} 2 زمانه {روغن وبنزین جدا}هندلی مجهزبه دو تیغه جدا

  • تعداد رای : 0
  • میزان بازدید :825
  • تعداد نظرات : 0
گارانتی :
فروشنده :
موجودی کالا :

2,850,000 تومان
    موارد بیشتر

علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا} 2 زمانه {روغن وبنزین جدا}هندلی مجهزبه دو تیغه جدا

2,850,000 تومان

علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا} 2 زمانه {روغن وبنزین... علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا} 2 زمانه {روغن وبنزین جدا}هندلی مجهزبه دو تیغه جدا

{علف تراش کولی ماکیلاتا {طرح ماکیتا
2 زمانه روغن وبنزین جدا
هندلی
مجهزبه دوتیغه جدا
دسته بلندبرایبرش وهرس کردن
بطری مخصوص بنزین ورغن
کیفیت چینی درجه یک 
ادامه
ابزاری با کد 230542 وجود ندارد