محصولات ویژه
اره پروفیل برماکیتا مدل DC-355وات 2500 تیغه 355 میل 3800 دوردردقیقه
اره پروفیل برماکیتا مدل DC-355وات 2500 تیغه 355 میل 3800 دوردردقیقه اره پروفیل برماکیتا مدل DC-355وات 2500 تیغه 355 میل 3800 دوردردقیقه اره پروفیل برماکیتا مدل DC-355وات 2500 تیغه 355 میل 3800 دوردردقیقه
2,650,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 151
 • تعداد رای : 1
فارسی برزوبرمدل ثابت تیغه 25 بدنه فلزی کیفیت عالی
فارسی برزوبرمدل ثابت تیغه 25 بدنه فلزی کیفیت عالی فارسی برزوبرمدل ثابت تیغه 25 بدنه فلزی کیفیت عالی فارسی برزوبرمدل ثابت تیغه 25 بدنه فلزی کیفیت عالی
3,600,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 205
 • تعداد رای : 1
دستگاه جوش زوبر350 امپر واقعی فیش بزرگ 6خازن قابلیت ذوب کردن سیم جوش 5
دستگاه جوش زوبر350 امپر واقعی فیش بزرگ 6خازن قابلیت ذوب کردن سیم جوش 5 دستگاه جوش زوبر350 امپر واقعی فیش بزرگ 6خازن قابلیت ذوب کردن سیم جوش 5 دستگاه جوش زوبر350 امپر واقعی فیش بزرگ 6خازن قابلیت ذوب کردن سیم جوش 5
3,700,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 497
 • تعداد رای : 3
مینی فرز زوبر مدل KAG--115-850 صفحه 155 میل 85وات 11000 دوردردقیقه
مینی فرز زوبر مدل KAG--115-850 صفحه 155 میل 85وات 11000 دوردردقیقه مینی فرز زوبر مدل KAG--115-850 صفحه 155 میل 85وات 11000 دوردردقیقه مینی فرز زوبر مدل KAG--115-850 صفحه 155 میل 85وات 11000 دوردردقیقه
980,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 203
 • تعداد رای : 0
بکس برقی دیوالت مدل0918 وات 1800 دوردردقیقه 2400
بکس برقی دیوالت مدل0918 وات 1800 دوردردقیقه 2400 بکس برقی دیوالت مدل0918 وات 1800 دوردردقیقه 2400 بکس برقی دیوالت مدل0918 وات 1800 دوردردقیقه 2400
1,980,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 195
 • تعداد رای : 0
عمودبرماکوتا مدلTM-85D سه حالته برای تیغه برش لیزردار
عمودبرماکوتا مدلTM-85D سه حالته برای تیغه برش لیزردار عمودبرماکوتا مدلTM-85D سه حالته برای تیغه برش لیزردار عمودبرماکوتا مدلTM-85D سه حالته برای تیغه برش لیزردار
1,720,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 101
 • تعداد رای : 0
تراز لیزری دیوالت مدلDWO88 دارای 10متر بردنور دارای 2 خط لیزر
تراز لیزری دیوالت مدلDWO88 دارای 10متر بردنور دارای 2 خط لیزر تراز لیزری دیوالت مدلDWO88 دارای 10متر بردنور دارای 2 خط لیزر تراز لیزری دیوالت مدلDWO88 دارای 10متر بردنور دارای 2 خط لیزر
2,900,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 237
 • تعداد رای : 9
ترازلیزری زوبرمدلkLLG-5 عمودی وافقی 4طرفه 360درجه 10متربردنور
ترازلیزری زوبرمدلkLLG-5 عمودی وافقی 4طرفه 360درجه 10متربردنور ترازلیزری زوبرمدلkLLG-5 عمودی وافقی 4طرفه 360درجه 10متربردنور ترازلیزری زوبرمدلkLLG-5 عمودی وافقی 4طرفه 360درجه 10متربردنور
1,800,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 475
 • تعداد رای : 0
گردبر دیوالت مدل 705 تیغه 185 میل 1680وات 5500 دوردردقیقه لیزر دار
گردبر دیوالت مدل 705 تیغه 185 میل 1680وات 5500 دوردردقیقه لیزر دار گردبر دیوالت مدل 705 تیغه 185 میل 1680وات 5500 دوردردقیقه لیزر دار گردبر دیوالت مدل 705 تیغه 185 میل 1680وات 5500 دوردردقیقه لیزر دار
2,000,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 262
 • تعداد رای : 2
اره بنزینی مارک تریم پاور موتور5800تیغه 60سانت 58 سی سی 2 زمانه
اره بنزینی مارک تریم پاور موتور5800تیغه 60سانت 58 سی سی 2 زمانه اره بنزینی مارک تریم پاور موتور5800تیغه 60سانت 58 سی سی 2 زمانه اره بنزینی مارک تریم پاور موتور5800تیغه 60سانت 58 سی سی 2 زمانه
3,100,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 273
 • تعداد رای : 0
بلیوردمنده ومکنده واقعی مارک دینگی 650 وات 3000 دورالی 13000 دوردردقیقه دورمتغیر
بلیوردمنده ومکنده واقعی مارک دینگی 650 وات 3000 دورالی 13000 دوردردقیقه دورمتغیر بلیوردمنده ومکنده واقعی مارک دینگی 650 وات 3000 دورالی 13000 دوردردقیقه دورمتغیر بلیوردمنده ومکنده واقعی مارک دینگی 650 وات 3000 دورالی 13000 دوردردقیقه دورمتغیر
1,250,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 128
 • تعداد رای : 0
بلیور مارک فرد 450 وات 13000 دوردردقیقه جنس چینی درجه یک
بلیور مارک فرد 450 وات 13000 دوردردقیقه جنس چینی درجه یک بلیور مارک فرد 450 وات 13000 دوردردقیقه جنس چینی درجه یک بلیور مارک فرد 450 وات 13000 دوردردقیقه جنس چینی درجه یک
750,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 93
 • تعداد رای : 0