محصولات ویژه
دریل تخریب رویس مدلpRHO4 قدرت تخریب 7کیلو گیربکس هیدرولیکی دوکاره مته تا 28 میل
دریل تخریب رویس مدلpRHO4 قدرت تخریب 7کیلو گیربکس هیدرولیکی دوکاره مته تا 28 میل دریل تخریب رویس مدلpRHO4 قدرت تخریب 7کیلو گیربکس هیدرولیکی دوکاره مته تا 28 میل دریل تخریب رویس مدلpRHO4 قدرت تخریب 7کیلو گیربکس هیدرولیکی دوکاره مته تا 28 میل
2,200,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 163
 • تعداد رای : 0
دریل تخریب پارکساید مدل PBH-1500 F6 دورمتغیر 3کاره قدرت تخریب 7 کیلو
دریل تخریب پارکساید مدل PBH-1500 F6 دورمتغیر 3کاره قدرت تخریب 7 کیلو دریل تخریب پارکساید مدل PBH-1500 F6 دورمتغیر 3کاره قدرت تخریب 7 کیلو دریل تخریب پارکساید مدل PBH-1500 F6 دورمتغیر 3کاره قدرت تخریب 7 کیلو
2,250,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 330
 • تعداد رای : 0
پولیش تفنگی گیربکسی زوبر مدل KPIs180-900گربکسی 900وات600الی 2100 دوردردقیقه 180میل
پولیش تفنگی گیربکسی زوبر مدل KPIs180-900گربکسی 900وات600الی 2100 دوردردقیقه 180میل پولیش تفنگی گیربکسی زوبر مدل KPIs180-900گربکسی 900وات600الی 2100 دوردردقیقه 180میل پولیش تفنگی گیربکسی زوبر مدل KPIs180-900گربکسی 900وات600الی 2100 دوردردقیقه 180میل
1,500,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 106
 • تعداد رای : 0
دریل گیربکسی قدرتی زوبر مدل KLSD-1050 تمام گیربکسی 16 میل 1050قدرت 550دوردردقیقه مدل تفنگی
دریل گیربکسی قدرتی زوبر مدل KLSD-1050 تمام گیربکسی 16 میل 1050قدرت 550دوردردقیقه مدل تفنگی دریل گیربکسی قدرتی زوبر مدل KLSD-1050 تمام گیربکسی 16 میل 1050قدرت 550دوردردقیقه مدل تفنگی دریل گیربکسی قدرتی زوبر مدل KLSD-1050 تمام گیربکسی 16 میل 1050قدرت 550دوردردقیقه مدل تفنگی
1,580,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 200
 • تعداد رای : 0
دریل مته 10 زوبر مدل KED-350 دورمتغیر 350 وات 10میل متر 3100 دوردردقیقه سه نظام 10 اتوماتیک
دریل مته 10 زوبر مدل KED-350 دورمتغیر 350 وات 10میل متر 3100 دوردردقیقه سه نظام 10 اتوماتیک دریل مته 10 زوبر مدل KED-350 دورمتغیر 350 وات 10میل متر 3100 دوردردقیقه سه نظام 10 اتوماتیک دریل مته 10 زوبر مدل KED-350 دورمتغیر 350 وات 10میل متر 3100 دوردردقیقه سه نظام 10 اتوماتیک
800,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 154
 • تعداد رای : 0
دریل تخریب تک کاره زوبر مدلKDH30-900قدرت تخریب 7.2 ژول 900وات 2900 دوردردقیقه
دریل تخریب تک کاره زوبر مدلKDH30-900قدرت تخریب 7.2 ژول 900وات 2900 دوردردقیقه دریل تخریب تک کاره زوبر مدلKDH30-900قدرت تخریب 7.2 ژول 900وات 2900 دوردردقیقه دریل تخریب تک کاره زوبر مدلKDH30-900قدرت تخریب 7.2 ژول 900وات 2900 دوردردقیقه
2,050,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 144
 • تعداد رای : 0
سنگ فرز بزرگ پولیش زوبر 1500وات 180 میل 600 الی 3000 دوردردقیقه
سنگ فرز بزرگ پولیش زوبر 1500وات 180 میل 600 الی 3000 دوردردقیقه سنگ فرز بزرگ پولیش زوبر 1500وات 180 میل 600 الی 3000 دوردردقیقه سنگ فرز بزرگ پولیش زوبر 1500وات 180 میل 600 الی 3000 دوردردقیقه
1,650,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 135
 • تعداد رای : 0
پیچ بند تقه ای ورکس اصلی 12 ولت تک باتری شارژرپایه ای
پیچ بند تقه ای ورکس اصلی 12 ولت تک باتری شارژرپایه ای پیچ بند تقه ای ورکس اصلی 12 ولت تک باتری شارژرپایه ای پیچ بند تقه ای ورکس اصلی 12 ولت تک باتری شارژرپایه ای
2,550,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 221
 • تعداد رای : 0
منگنه کوب زوبر منگنه سایز 6 الی 16 میل بدنه تمام فلز سفارش روسیه
منگنه کوب زوبر منگنه سایز 6 الی 16 میل بدنه تمام فلز سفارش روسیه منگنه کوب زوبر منگنه سایز 6 الی 16 میل بدنه تمام فلز سفارش روسیه منگنه کوب زوبر منگنه سایز 6 الی 16 میل بدنه تمام فلز سفارش روسیه
950,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 160
 • تعداد رای : 0
بلیور ورکس 500 وات مدل WU090 دمنده ومکنده کیفیت عالی
بلیور ورکس 500 وات مدل WU090 دمنده ومکنده کیفیت عالی بلیور ورکس 500 وات مدل WU090 دمنده ومکنده کیفیت عالی بلیور ورکس 500 وات مدل WU090 دمنده ومکنده کیفیت عالی
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 116
 • تعداد رای : 0
پیستوله رنگ برقی زوبرمدلKESG60 وات 60 چینی درجه یک 700میل اندازه بطری رنگ
پیستوله رنگ برقی زوبرمدلKESG60 وات 60 چینی درجه یک 700میل اندازه بطری رنگ پیستوله رنگ برقی زوبرمدلKESG60 وات 60 چینی درجه یک 700میل اندازه بطری رنگ پیستوله رنگ برقی زوبرمدلKESG60 وات 60 چینی درجه یک 700میل اندازه بطری رنگ
1,030,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 105
 • تعداد رای : 0
دستگاه جوش دیوالت DWT-750 امپر7500امپرواقعی 300فیش بزرگ مدارالومینیومی2 ولوم
دستگاه جوش دیوالت DWT-750 امپر7500امپرواقعی 300فیش بزرگ مدارالومینیومی2 ولوم دستگاه جوش دیوالت DWT-750 امپر7500امپرواقعی 300فیش بزرگ مدارالومینیومی2 ولوم دستگاه جوش دیوالت DWT-750 امپر7500امپرواقعی 300فیش بزرگ مدارالومینیومی2 ولوم
3,100,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 581
 • تعداد رای : 1