محصولات ویژه
مینی فرز دیوالت مدل 4030 (1250 وات)9000 دور دردقیقه 100 میل
مینی فرز دیوالت مدل 4030 (1250 وات)9000 دور دردقیقه 100 میل مینی فرز دیوالت مدل 4030 (1250 وات)9000 دور دردقیقه 100 میل مینی فرز دیوالت مدل 4030 (1250 وات)9000 دور دردقیقه 100 میل
950,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 174
 • تعداد رای : 0
اور فرز پارکساید مدل دو دسته مدل POF1200D3دورمتغیر1200وات 11000الی 30000 دوردردقیقه
اور فرز پارکساید مدل دو دسته مدل POF1200D3دورمتغیر1200وات 11000الی 30000 دوردردقیقه اور فرز پارکساید مدل دو دسته مدل POF1200D3دورمتغیر1200وات 11000الی 30000 دوردردقیقه اور فرز پارکساید مدل دو دسته مدل POF1200D3دورمتغیر1200وات 11000الی 30000 دوردردقیقه
2,250,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 195
 • تعداد رای : 0
فرز انگشتی پارکساید 80وات 18000دوردردقیقه دورمتغیر گلوکوتاه جعبه قابل حمل
فرز انگشتی پارکساید 80وات 18000دوردردقیقه دورمتغیر گلوکوتاه جعبه قابل حمل فرز انگشتی پارکساید 80وات 18000دوردردقیقه دورمتغیر گلوکوتاه جعبه قابل حمل فرز انگشتی پارکساید 80وات 18000دوردردقیقه دورمتغیر گلوکوتاه جعبه قابل حمل
1,400,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 132
 • تعداد رای : 1
پمپ باد پارکساید 1100 وات تمام گیربکسی مجهز به تمام سری های باد مجهز به درجه باد جدا
پمپ باد پارکساید 1100 وات تمام گیربکسی مجهز به تمام سری های باد مجهز به درجه باد جدا پمپ باد پارکساید 1100 وات تمام گیربکسی مجهز به تمام سری های باد مجهز به درجه باد جدا پمپ باد پارکساید 1100 وات تمام گیربکسی مجهز به تمام سری های باد مجهز به درجه باد جدا
1,950,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 105
 • تعداد رای : 0
دریل برقی ورکس سفارش المان مدل wx301سه نظام 10 میلیمتر 410 وات 2800 دوردردقیقه
دریل برقی ورکس سفارش المان مدل wx301سه نظام 10 میلیمتر 410 وات 2800 دوردردقیقه دریل برقی ورکس سفارش المان مدل wx301سه نظام 10 میلیمتر 410 وات 2800 دوردردقیقه دریل برقی ورکس سفارش المان مدل wx301سه نظام 10 میلیمتر 410 وات 2800 دوردردقیقه
1,050,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 96
 • تعداد رای : 0
دریل شارژی ورکس 16 ولت مدل WU171 اصلی سفارش روسیه باطری مکس لتیوم باطری یدک
دریل شارژی ورکس 16 ولت مدل WU171 اصلی سفارش روسیه باطری مکس لتیوم باطری یدک دریل شارژی ورکس 16 ولت مدل WU171 اصلی سفارش روسیه باطری مکس لتیوم باطری یدک دریل شارژی ورکس 16 ولت مدل WU171 اصلی سفارش روسیه باطری مکس لتیوم باطری یدک
3,050,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 124
 • تعداد رای : 0
همزن پارکساید 1400 وات تیغه 133 میل 7000 دوردردقیقه
همزن پارکساید 1400 وات تیغه 133 میل 7000 دوردردقیقه همزن پارکساید 1400 وات تیغه 133 میل 7000 دوردردقیقه همزن پارکساید 1400 وات تیغه 133 میل 7000 دوردردقیقه
2,000,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 47
 • تعداد رای : 0
اره عمود بر پارکساید800 وات 3100 دوردردقیقه تیغه 80میل زاویه زن 15/35/45 درجه
اره عمود بر پارکساید800 وات 3100 دوردردقیقه تیغه 80میل زاویه زن 15/35/45 درجه اره عمود بر پارکساید800 وات 3100 دوردردقیقه تیغه 80میل زاویه زن 15/35/45 درجه اره عمود بر پارکساید800 وات 3100 دوردردقیقه تیغه 80میل زاویه زن 15/35/45 درجه
1,850,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 74
 • تعداد رای : 0
فرز ماهواره ای ورکس مدل wx429 سفارش المان 400 واتئ 3800 دوردردقیقه صفحه 120 میلیمتر
فرز ماهواره ای ورکس مدل wx429 سفارش المان 400 واتئ 3800 دوردردقیقه صفحه 120 میلیمتر فرز ماهواره ای ورکس مدل wx429 سفارش المان 400 واتئ 3800 دوردردقیقه صفحه 120 میلیمتر فرز ماهواره ای ورکس مدل wx429 سفارش المان 400 واتئ 3800 دوردردقیقه صفحه 120 میلیمتر
2,400,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 119
 • تعداد رای : 1
سنباد لرزان وگردان پارکساد 3 کاره مجهز به تعویز سرهای مختلف مدل مستطیلی واتوی وگردان
سنباد لرزان وگردان پارکساد 3 کاره مجهز به تعویز سرهای مختلف مدل مستطیلی واتوی وگردان سنباد لرزان وگردان پارکساد 3 کاره مجهز به تعویز سرهای مختلف مدل مستطیلی واتوی وگردان سنباد لرزان وگردان پارکساد 3 کاره مجهز به تعویز سرهای مختلف مدل مستطیلی واتوی وگردان
1,650,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 74
 • تعداد رای : 0
شیارزن ورکس مدل WX070 تنظیم ارتفاع 1400 وات 13000 دوردردقیقه 110 میل
شیارزن ورکس مدل WX070 تنظیم ارتفاع 1400 وات 13000 دوردردقیقه 110 میل شیارزن ورکس مدل WX070 تنظیم ارتفاع 1400 وات 13000 دوردردقیقه 110 میل شیارزن ورکس مدل WX070 تنظیم ارتفاع 1400 وات 13000 دوردردقیقه 110 میل
1,950,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 60
 • تعداد رای : 0
هلتی شارژی ورکس 20 ولت مدل wu380.3 باطری یدک مجهز به نمایش گر باطری
هلتی شارژی ورکس 20 ولت مدل wu380.3 باطری یدک مجهز به نمایش گر باطری هلتی شارژی ورکس 20 ولت مدل wu380.3 باطری یدک مجهز به نمایش گر باطری هلتی شارژی ورکس 20 ولت مدل wu380.3 باطری یدک مجهز به نمایش گر باطری
3,750,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 94
 • تعداد رای : 0