محصولات ویژه
دریل شارژی دیوالت 26 ولت واقعی سه نظام فلزی 13 میل سه حالته چکشی دریل وپیچ بند
دریل شارژی دیوالت 26 ولت واقعی سه نظام فلزی 13 میل سه حالته چکشی دریل وپیچ بند دریل شارژی دیوالت 26 ولت واقعی سه نظام فلزی 13 میل سه حالته چکشی دریل وپیچ بند دریل شارژی دیوالت 26 ولت واقعی سه نظام فلزی 13 میل سه حالته چکشی دریل وپیچ بند
1,500,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 129
 • تعداد رای : 0
دریل ماکیتا مدل HP1630دوحالته چکشی ودریل سه نظام 13 سه نظام اچار خور
دریل ماکیتا مدل HP1630دوحالته چکشی ودریل سه نظام 13 سه نظام اچار خور دریل ماکیتا مدل HP1630دوحالته چکشی ودریل سه نظام 13 سه نظام اچار خور دریل ماکیتا مدل HP1630دوحالته چکشی ودریل سه نظام 13 سه نظام اچار خور
1,500,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 128
 • تعداد رای : 0
دریل بوش 550 وات 3500 دوردر دقیقه سه نظام پلاستیکی اتوماتیک سه نظام 10 میل
دریل بوش 550 وات 3500 دوردر دقیقه سه نظام پلاستیکی اتوماتیک سه نظام 10 میل دریل بوش 550 وات 3500 دوردر دقیقه سه نظام پلاستیکی اتوماتیک سه نظام 10 میل دریل بوش 550 وات 3500 دوردر دقیقه سه نظام پلاستیکی اتوماتیک سه نظام 10 میل
850,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 37
 • تعداد رای : 0
بلیور دیوالت مدل9028 برق 220ولت 1450 وات 16000 دور در دقیقه دورمتغیر
بلیور دیوالت مدل9028 برق 220ولت 1450 وات 16000 دور در دقیقه دورمتغیر بلیور دیوالت مدل9028 برق 220ولت 1450 وات 16000 دور در دقیقه دورمتغیر بلیور دیوالت مدل9028 برق 220ولت 1450 وات 16000 دور در دقیقه دورمتغیر
1,050,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 49
 • تعداد رای : 1
سشوارصنعتی دیوالت مدل 743 سه حالته 50 الی 600 درجه حرارت گرمایشی چینی درجه یک
سشوارصنعتی دیوالت مدل 743 سه حالته 50 الی 600 درجه حرارت گرمایشی چینی درجه یک سشوارصنعتی دیوالت مدل 743 سه حالته 50 الی 600 درجه حرارت گرمایشی چینی درجه یک سشوارصنعتی دیوالت مدل 743 سه حالته 50 الی 600 درجه حرارت گرمایشی چینی درجه یک
980,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 22
 • تعداد رای : 0
اره عمود بر بوش مدل 7002 تیغه 65 میل 1180 وات 3000 دوردر دقیقه دورمتغیر سه حالته
اره عمود بر بوش مدل 7002 تیغه 65 میل 1180 وات 3000 دوردر دقیقه دورمتغیر سه حالته اره عمود بر بوش مدل 7002 تیغه 65 میل 1180 وات 3000 دوردر دقیقه دورمتغیر سه حالته اره عمود بر بوش مدل 7002 تیغه 65 میل 1180 وات 3000 دوردر دقیقه دورمتغیر سه حالته
1,600,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 40
 • تعداد رای : 0
دریل شارژی گیربکسی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک گیربکسی گیربکس دو حالته
دریل شارژی گیربکسی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک گیربکسی گیربکس دو حالته دریل شارژی گیربکسی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک گیربکسی گیربکس دو حالته دریل شارژی گیربکسی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک گیربکسی گیربکس دو حالته
2,300,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 65
 • تعداد رای : 0
اره گرد بر ماهواری شارژی ورکس 20 ولت مدل wu520.1 باطری لتیومی 2300 دوردردقیقه تیغه 85 میل
اره گرد بر ماهواری شارژی ورکس 20 ولت مدل wu520.1 باطری لتیومی 2300 دوردردقیقه تیغه 85 میل اره گرد بر ماهواری شارژی ورکس 20 ولت مدل wu520.1 باطری لتیومی 2300 دوردردقیقه تیغه 85 میل اره گرد بر ماهواری شارژی ورکس 20 ولت مدل wu520.1 باطری لتیومی 2300 دوردردقیقه تیغه 85 میل
3,500,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 45
 • تعداد رای : 0
دریل شارژی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک سه نظام 13 میل گیربکس دوحالته
دریل شارژی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک سه نظام 13 میل گیربکس دوحالته دریل شارژی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک سه نظام 13 میل گیربکس دوحالته دریل شارژی ماکیتا 88 ولت باطری لتیومی باطری یدک سه نظام 13 میل گیربکس دوحالته
1,800,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 57
 • تعداد رای : 0
اره عمودبرشارژی ورکس 20 ولت مدل wx543.9 گیربکسی باطری لتیومی 3 حالته تنظیم حالتهای تیغه
اره عمودبرشارژی ورکس 20 ولت مدل wx543.9 گیربکسی باطری لتیومی 3 حالته تنظیم حالتهای تیغه اره عمودبرشارژی ورکس 20 ولت مدل wx543.9 گیربکسی باطری لتیومی 3 حالته تنظیم حالتهای تیغه اره عمودبرشارژی ورکس 20 ولت مدل wx543.9 گیربکسی باطری لتیومی 3 حالته تنظیم حالتهای تیغه
2,450,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 32
 • تعداد رای : 0
مینی فرز شارژی ورکس 20 ولت مدلwx802باطری لتیومی باطری یدک دسته کمکی فرز
مینی فرز شارژی ورکس 20 ولت مدلwx802باطری لتیومی باطری یدک دسته کمکی فرز مینی فرز شارژی ورکس 20 ولت مدلwx802باطری لتیومی باطری یدک دسته کمکی فرز مینی فرز شارژی ورکس 20 ولت مدلwx802باطری لتیومی باطری یدک دسته کمکی فرز
3,550,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 28
 • تعداد رای : 0
سشوار صنعتی ورکس 2000وات برق 220ولت سه حالته دور 1و2و3 مجهز به سری های مخصوص سشوار
سشوار صنعتی ورکس 2000وات برق 220ولت سه حالته دور 1و2و3 مجهز به سری های مخصوص سشوار سشوار صنعتی ورکس 2000وات برق 220ولت سه حالته دور 1و2و3 مجهز به سری های مخصوص سشوار سشوار صنعتی ورکس 2000وات برق 220ولت سه حالته دور 1و2و3 مجهز به سری های مخصوص سشوار
1,150,000 تومان

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 22
 • تعداد رای : 0